Analyse applicatie performance problemen

Analyse applicatie performance problemen ontbreekt vaak bij de standaard IT monitoring. En niet zonder reden. De tools die beweren dit te kunnen doen zijn kostbaar en intrusive. Toch zijn er mogelijkheden om dit binnen een organisatie te realiseren.

Het wordt echter steeds lastiger om applicatie performance problemen goed te analyseren en te diagnosticeren zonder de juiste en goede tools. Ook zijn de juiste mensen nodig. Indien delen van de infrastructuur zijn uitbesteed (soms bij meerdere partijen) dan wordt het nog moeilijker om eenduidig vast te kunnen stellen wat de oorzaak is van het probleem. Het probleem gaat over meerdere domeinen en dit vertraagt een snelle diagnose

Leveranciers wijzen naar elkaar. Het probleem wordt echter niet opgelost. Gebruikers blijven klagen en het probleem komt uiteindelijk op de agenda van het management.

Leveranciers gebruiken eigen tooling

Diensten die zijn uitbesteed worden door de leveranciers vaak met eigen tooling bekeken. Een klant krijgt hierbij geen of slechts beperkte toegang tot deze tooling. Als een leverancier rapportages geeft in de vorm van spreadsheets, dan is het waarschijnlijk dat de tooling die zij gebruiken beperkt is en alleen gericht op de basale status van de beheerde componenten.

Meekijktool

Meekijktool voor analyse applicatie performance problemenEen aantal organisaties besluit bij gebrek aan de juiste inzage en stuurinformatie dan om zelf een meekijktool te installeren. Deze tool is in feite een second opinion omtrent de performance van de leverancier. Dit kan dan uiteindelijk de aanleiding zijn om te besluiten (een deel van) de uitbesteedde services terug te halen binnen de organisatie (insourcing).

De meekijktool kan dusdanig belangrijk worden voor een organisatie dat deze verder wordt uitgebreid om meer domeinen (en andere leveranciers) te kunnen bewaken en te overzien.

Interne IT uitbesteden

Is het management niet tevreden over de prijs en de prestaties van de interne IT, dan is het mogelijk dat delen of soms zelfs alles wordt uitbesteed (outsourcing). Dit traject is zeker een nieuwe ervaring die na verloop van tijd weer kan resulteren in het terug halen van het uitbesteedde gedeelte (insourcing).

SLA’s niet afgestemd

Vaak zijn SLA’s niet afgestemd op de behoefte van een organisatie. Een leverancier doet wat hij moet doen maar er is niets afgesproken als de leverancier verwijst naar iemand anders buiten zijn domein.

Het bekende “Finger Pointing” is het gevolg. Een meekijktool is altijd een goede keuze als de SLA’s van leveranciers moeten worden gemeten.

Doorbreken dilemma analyse applicatie performance problemen

Hoe kan dit dilemma worden doorbroken?

Er zijn verschillende benaderingen mogelijk om tot de kern door te dringen bij de goede analyse applicatie performance problemen. Neem hiervoor contact met ons op.